בבסיס הסדרה עומד עקרון החיבור בין חפצים עזובים (לרוב מגירות ישנות) לצילומים הלקוחים בעיקר מהאלבום המשפחתי. הדמויות המצולמות הופכות לרישומים בחלל, העשויים מחוטי ברזל/פליז/נחושת, וזהים לחלוטין לצילום המקורי. בתהליך העבודה אני מבקש לתת חיים לצילומים ישנים, ובכך ליצור זיכרון חדש - פשוט, רגיש ופגיע. היחס בין האופי הרישומי של הפסלים לצילומים עצמם יוצר טשטוש בין תלת לדו ממד ובדרך זו נוצרת סימביוזה בין העבר, ההווה והעתיד שדרכה אני חוקר את האפשרות ליצירת זיכרון באורח פעיל

85/85/3
50/35/4
Size in sm: 30\25\7
Close up
Size in sm: 42\32\15
Size in sm: 32\85\9
Size in sm: 25\18\6
Close up
Size in sm: 43\33\15
Size in sm: 32\25\7
Size in sm: 46\38\13
Size in sm: 42\33\15
Size in sm: 46\35\11
Size in sm: 48\38\13
Size in sm: 28\45\11
Size in sm: 28\45\11
Size in sm: 28\45\11
Size in sm: 28\45\11
Size in sm: 28\45\11
Size in sm: 56\18\3