wire sculptures

עוד בילדותי נמשכתי אל חוטי הנחושת שמצאתי בסדנה של דודי אך נאסר עלי לשחק בהם מאחר שהחומר היה יקר מאוד. כאשר התגוררתי בקיבוץ עבדתי במפעל שייצר מנורות פלורסנט אשר עשויות, הפלא ופלא, מסלילי חוטי נחושת. אני זוכר שנקודת המפנה בסיפור הייתה כשקיבלתי ממנהלת המפעל פלייר במתנה, והתחלתי לשחק  בחומר הגלם הנכסף. כיוון שלא היה בפלייר קאטר נאלצתי לעבוד עם חוט אחד מבלי לחתוך אותו ולחשב במדויק את מסלולו. היה משהו קסום ביכולת של חוט הנחושת להיות מצד אחד מאוד גמיש ומתמסר בידי היוצר, ומצד שני להיות מקובע וקשיח. החיבור בין שתי התכונות המנוגדות האלו נוספו אל הצבע המבריק והמיוחד של הנחושת והחיבור היה מידי

*All rights reserved © Anton Avramov Basat. Multidisciplinary Artist 2019

gmail-email-mail-logo-circle-material.pn
www.png
i.png
ffff.png