wire portraits

סדרת רישומי הפורטרטים מבוססת על תופעת ציורי המלכים והעיקרים שהתפתחה בימי הביניהם, כאשר בעל הממון נהג להזמין את האמן לצייר פורטרט מחמיא לו ולמשפחתו. תופעה זו תמצתה במדוייק את הקשר בין אמנות לשלטון וקיבעה תפיסת חשיבה של ציירים ואמנים במשך שנים רבות. בנסיון ליצור מבט חדש, עכשוי והומוריסטי לתופעה זו, אני מכין פורטרטים לא דומים לבעליהם ומבקש מהם להידמות ליצורות. בדרך זו אני מנסה להפנות אצבע מאשימה לא רק אל צרכני האמנות אלה בעיקר אל האמנים עצמם כאשר מוותרים על הביטוי העצמאי והאוטנטי שלהם.

*All rights reserved © Anton Avramov Basat. Multidisciplinary Artist 2019

gmail-email-mail-logo-circle-material.pn
www.png
i.png
ffff.png